کلیدهای کاربردی اکسل

شرحکلید میانبر
درج تاریخ روز جاری; + Ctrl
درج ساعت لحظه حال; + Ctrl + Shift
ایجاد یک Workbook جدیدCtrl + N
باز کردن یک Workbook ذخیره شدهCtrl + O
انتخاب تمامی سلول های صفحهCtrl + A
A + Ctrl
 

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *