نرم افزارهای تخصصی مهندسی عمران

نرم افزار پیشرفته برای طراحی انواع اتصالات فلزی، طراحی بتن پیش ساخته، بتن پیش تنیده، طراحی المان های بتنی

دانلود نرم افزار IDEA StatiCa v21.0.0.3277

نرم افزار ۲D Frame Analysis شامل نرم افزارهای

  • نرم افزار ۲D Frame Statics جهت مدلسازی و تحلیل قاب دو بعدی
  • نرم افزار ۲D Frame Dynamics جهت مدلسازی و تحلیل قاب دو بعدی به صورت دینامیکی
  • نرم افزار ۲D Frame truss جهت مدلسازی و تحلیل خرپای دو بعدی