کرک اسپرد (Crack spread) اصطلاحی است که در صنعت نفت و معاملات آتی برای دیفرانسیل بین قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی استخراج شده از آن استفاده می شود. فرض کنید پالایشگاهی نفت خام را به قیمت هر بشکه ۵۵ دلار میخرد. یکی از محصولات مشتقه نفت خام، بنزین است. فرض کنید بنزین را بشکه ای ۶۰ دلار میفروشد. فاصله بین خرید نفت خام و فروش بنزین، کرک اسپرد بنزین نام دارد.

تمامی محصولات پالایشی کرک اسپرد مختص خود را دارند که با تغییرات قیمت نفت جهانی، این کرک اسپردها نیز میتوانند تغییر کنند. در گذشته رابطه بین کرک اسپرد و قیمت نفت خام، همبستگی منفی داشت. از حوالی سال ۲۰۰۰ به این طرف با افزایش قیمت نفت، کرک اسپردها هم افزایش قیمت را تجربه میکردند و باعث رشد سودآوری در پالایشگاه ها میشدند. در حال حاضر وابستگی این دو به سمت صفر میل میکند و دیگر نشانی از آن وابستگی مثبت یا منفی شدید را بین این دو پارامتر مهم تحلیل پالایشگاهی ها نداریم.

مقادیر گزارشات پالایشی ها معمولا بر مبنای مترمکعب یا تن اعلام میگردد. برای تبدیل لیتر به کیلو باید به ضرایب تبدیل گزارشات هیات مدیره شرکت ها توجه کرد. سپس ابتدا آنرا بر اساس ضریب تبدیل موجود در گزارش هیات مدیره به لیتر تبدیل کرد و با ضرب آن در عدد ۱۵۹ به وزن یک بشکه رسید.

۱

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *