حتما شما هم در این روزها خوانش قصیده “هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد” توسط آقای رشید کاکاوند در برنامه کتاب باز رو شنیدید. این شعر توسط سیف فرغانی از شعرای سده هفتم و هشتم هجری سروده شده است. مولانا سِیفُ‌الدّین ابوالمَحامِد محمّد فَرغانی ملقب به سیف فرغانی این قصیده را، که یکی از معروف‌ترین واکنش‌های اجتماعی اوست، خطاب به سپاهیان مغول سروده است. البته این قصیده قطعا در هر زمانه ای و در مواجهه با هر حکومت ستمگری در طول تاریخ مصداق داشته و خواهد داشت.

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

باد خزان نکبت ایام ناگهان

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز

چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد

در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست

بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن

این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید

بیش از دو روز بود از آن دگر کسان

بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم

در باغ دولت دگران بود مدتی

آبی‌ست ایستاده درین خانه مال و جاه

ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع

پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست

ای دوستان خوهم که به نیکی دعای سیف

هم رونق زمان شما نیز بگذرد

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

این تیزی سنان شما نیز بگذرد

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

این عوعو سگان شما نیز بگذرد

گرد سم خران شما نیز بگذرد

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

ناچار کاروان شما نیز بگذرد

تأثیر اختران شما نیز بگذرد

نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد

بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد

تا سختی کمان شما نیز بگذرد

این گل، ز گلستان شما نیز بگذرد

این آب ناروان شما نیز بگذرد

این گرگی شبان شما نیز بگذرد

هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

یک روز بر زبان شما نیز بگذرد

  • عکس تزیینی می باشد.
۳

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *